För integration mot Segregation!

Näringslivet Möter Förorten är en events-baserad rörelse för integration och mot segregation som för samman människor som inte möts så ofta om ens aldrig! och får dem att mötas och lära känna varandra på lika villkor! med schack som hjälpmedel. Huvudeventet är en parschacksturnering där varje näringslivstopp paras ihop med en ungdom från förorten och sedan spelar de vartannat drag utan att konversera sinsemellan om dragen men gärna om annat.
Det anordnas varje år i Stockholm i början av juni/slutet av maj och vi planerar att utvidga det till fler städer!

 

Se senaste eventet!

Kontakta oss

Events Manager:
Pontus Carlsson

+46 702017146

info@naringslivetmoterfororten.se