För integration mot Segregation!

Näringslivet Möter Förorten är en events-baserad rörelse för integration och mot segregation som för samman människor som inte möts så ofta om ens aldrig! och får dem att mötas och lära känna varandra på lika villkor! med schack som hjälpmedel. Huvudeventet är en parschacksturnering där varje näringslivstopp paras ihop med en ungdom från förorten och sedan spelar de vartannat drag utan att konversera sinsemellan om dragen men gärna om annat.
Det anordnas varje år i Stockholm, i år fredagen den 20 Oktober på Centralstationen och vi planerar att utvidga det till fler städer!
Läs mer här.

Här kan du följa dagens TV sändning från Näringslivet Möter Förorten från kl 14.30 – 18.30 med Viktor Åkerblom som programledare!

 

 

Se senaste eventet!

Kontakta oss

Events Manager:
Pontus Carlsson
+46 702017146
info@naringslivetmoterfororten.se

Press/Mediakontakt:
Ingemar Falk